Lưu trữ thẻ: lạm dụng kháng sinh ở trẻ

CẢNH BÁO LẠM DỤNG KHÁNG SINH CHO TRẺ TẠI VIỆT NAM

Mua thuốc kháng sinh dễ như mua rau, con cứ khò khè, ho hen, cảm...