Kiểm tra thông tin của bé

Chiều cao – Cân nặng – Hướng phát triển

Hãy điền thông tin Bé của bạn vào ô bên cạnh, chiều cao, cân năng, chu vi vòng đầu theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Age (from 0 weeks until 5 years): Tuổi của bé: từ 0 tuần đến 5 tuổi) (Chọn tuần, tháng, năm)

– Gender: Giới tính – male: Trai – female: Gái

– Length/Height: Chiều cao (chọn cm) – Weight: Cân nặng (chọn kg)

– Craneal perimeter (only until 2 years): Chu vi vòng đầu (chỉ dưới 2 tuổi)

– Ấn chọn Calculate percentiles (Bắt đầu tính toán)
* Sau đó kéo xuống chụp lại thông tin biểu đồ và gửi tới cho chúng tôi.