Lưu trữ thẻ: viêm phổi

Mẹ đã biết cách nhận biết trẻ bị viêm phổi sớm?

Nhiều mẹ thấy con ốm và ho hắng nhiều lo con bị viêm phổi, nhưng...

Làm sao để dùng kháng sinh hiệu quả trong viêm hô hấp ở trẻ? (phần 2)

Làm sao để dùng kháng sinh hiệu quả trong viêm hô hấp ở trẻ? Kháng...