Lưu trữ thẻ: Trẻ bắt đầu mọc răng khi nào?

Trẻ chậm mọc răng phải làm sao, cần bổ sung gì cho trẻ?

Mọc răng là giai đoạn khá đặc biệt trong quá trình phát triển của trẻ....