Lưu trữ thẻ: phát ban sau sốt ở trẻ

Phát ban sau sốt có nguy hiểm không? Cần kiêng gì?

Trẻ cắt cơn sốt thì mọc những mụn li ti mẹ rất lo lắng. Đó...