Lưu trữ thẻ: Phát ban sau sốt ở trẻ cần kiêng gì?

Phát ban sau sốt có nguy hiểm không? Cần kiêng gì?

Trẻ cắt cơn sốt thì mọc những mụn li ti mẹ rất lo lắng. Đó...