Lưu trữ thẻ: phát ban sau sốt có nguy hiểm không

Phát ban sau sốt có nguy hiểm không? Cần kiêng gì?

Trẻ cắt cơn sốt thì mọc những mụn li ti mẹ rất lo lắng. Đó...