Lưu trữ thẻ: phân biệt sốt xuất huyết với sốt do virus

Sốt xuất huyết có lây không, ăn gì tốt?

Những năm gần đây, tỉ lệ mắc sốt xuất huyết ở Việt Nam tăng mạnh,...