Lưu trữ thẻ: ốm

Đo nhịp thở – Việc quan trọng mẹ cần chú ý đầu tiên khi con bị ốm

Khi con bị ốm, mẹ không tránh khỏi sự lo lắng, bất an. Việc đầu...