Lưu trữ thẻ: Nhiệt độ phòng cho trẻ sơ sinh bao nhiêu là thích hợp?

Có nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa? Nhiệt độ phòng cho trẻ sơ sinh bao nhiêu là thích hợp?

Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với nhiệt độ, nếu quá nóng, bé có thể...