Lưu trữ thẻ: mọc răng ở trẻ

Ngộ nhận thường gặp về sốt mọc răng – Sốt mọc răng bao lâu thì khỏi?

Mẹ rất quen thuộc với cụm từ “ sốt mọc răng” ở trẻ. Nhưng 9/10...

Sự thật về sốt mọc răng – quan niệm sai lầm bấy lâu nay của hầu hết các mẹ

Cụm từ “sốt mọc răng” vẫn được các mẹ sử dụng khi thấy con có...