Lưu trữ thẻ: mái ấm thánh tâm

Hoạt động từ thiện tại Mái ấm Thánh Tâm | Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa

Cách Hà Nội hơn 50 cây số, Mái ấm Thánh Tâm nằm trong khuôn viên...