Lưu trữ thẻ: ho có đờm

Trị ho đờm cho trẻ bằng nước hoa bưởi

Trẻ em bị ho có thể dùng hoa bưởi sắc thành nước cho trẻ uống...