Lưu trữ thẻ: chậm mọc răng ở trẻ

Trẻ chậm mọc răng phải làm sao, cần bổ sung gì cho trẻ?

Mọc răng là giai đoạn khá đặc biệt trong quá trình phát triển của trẻ....