Lưu trữ thẻ: Cách chăm sóc trẻ phát ban sau sốt

Phát ban sau sốt có nguy hiểm không? Cần kiêng gì?

Trẻ cắt cơn sốt thì mọc những mụn li ti mẹ rất lo lắng. Đó...