Lưu trữ thẻ: ca song sinh dính liền xuất viện

Bé gái song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi được xuất viện

Hôm nay (7/10), Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã tổ chức lễ xuất...