Lưu trữ thẻ: bé tiêm phòng bị sốt

Trẻ tiêm phòng bị sốt có đáng lo ngại không và xử lý như nào

Tiêm vacxin tức là đưa một “chất lạ” vào trong cơ thể. Vì thế, bất...