Lưu trữ thẻ: bé tăng chiều cao chậm

Trẻ tăng chiều cao chậm có nghiêm trọng không?

Có lẽ thời đại của “siêu mẫu”, phụ huynh nào cũng muốn con cao. Rất...