Lưu trữ thẻ: bé bị xước da móng tay

Trẻ bị xước móng tay là thiếu chất gì? Xử lý xước móng tay ở trẻ thế nào?

Trẻ bị xước móng tay (hay xước móng rô) tuy chỉ là những mảnh da...