Lưu trữ thẻ: Bác sĩ Hà Phòng khám TTSKNK

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà – Bệnh nhân là người thân

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện Nhi lớn trong...