Hiếm muộn

Hiếm muộn là tình trạng vô cùng nhiều và sảy ra với nhiều cặp gia đình hiện nay. Với môi trường như hiện nay, việc hiếm muộn đã không còn ít mà trở nên rất nhiều. Làm sao để có thể dứt được tình trạng hiếm muộn, làm sao để có thể được làm cha làm mẹ, đây là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng và sẽ được Trung tâm sức khỏe nhi khoa – Phòng khám chuyên khoa nhi giải đáp với các bạn.