Các chuyên gia – Bác sĩ dược sĩ

Trung tâm sức khỏe nhi khoa

Thạc sĩ – Dược sĩ Trương Minh Đạt

Giám đốc
Trung tâm sức khoẻ Nhi khoa

Lý tưởng sống của tôi là muốn nhận lại hãy biết cách cho đi. Hãy cho đi càng nhiều càng tốt, giúp mọi người là giúp được chính mình.

CHUYÊN MÔN

Chuyên gia chiến lược và xây dựng tổ chức. Giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

KINH NGHIỆM

Chuyên gia chiến lược và xây dựng tổ chức. Giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

Xem Chi tiết

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thị Hà

Bác sĩ
Trung tâm sức khoẻ Nhi khoa

Bác sĩ Nguyễn Thị Hà Phòng khám Chuyên khoa Nhi TTTSKNK tốt nghiệp loại Giỏi tại Trường Đại học Y Thái Nguyên. Sau đó, chị cũng tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa của Đại học Y Hà Nội.

CHUYÊN MÔN

Chuyên gia chiến lược và xây dựng tổ chức. Giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

KINH NGHIỆM

Chuyên gia chiến lược và xây dựng tổ chức. Giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

Xem Chi tiết

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền

Bác sĩ
Trung tâm sức khoẻ Nhi khoa

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền tốt nghiệpchuyên ngành Nhi và thạc sĩ Nhi Khoa tại Đại học Y Hà Nội.

CHUYÊN MÔN

Chuyên gia chiến lược và xây dựng tổ chức. Giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

KINH NGHIỆM

Chuyên gia chiến lược và xây dựng tổ chức. Giảng viên, chuyên gia của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

Xem Chi tiết